Kurumsal Risk Yönetimi

Sigorta Programının Belirlenmesi
+

Kuruluşunuzun önlenemeyen risklerine karşı en uygun sigorta programını, en geniş kapsam ve en uygun koşullarla oluştururuz.

Ardından, öncelikle sizin tercihleriniz doğrultusunda seçtiğimiz sigorta şirketlerinden alınan fiyatlar ve koşulları gösteren bir raporla birlikte bir maliyet tablosu hazırlarız.

Bu raporun ekinde teminat kapsamını, geçerli muafiyet ve diğer şartları detaylı olarak belirtiriz..

Operasyon Yönetimi
+

Sigorta programınızın belirlenmesinin ardından BS Kurumsal Sigorta tüm poliçe ve zeyilname işlemlerinize ek olarak şu hizmetleri üstlenir:

Tünel,baraj, köprü inşaatlarında yada ciddi teknolojik riskleri barındıran gaz tribünü veya karmaşık elektronik ekipmanların tesisatını gerektiren büyük projelerde BS Kurumsal Sigorta tüm olası hasarların doğru risk transferiyle bertaraf edildiği özel sigorta programları hazırlayabilir.

  • Nakliyat sigortaları planlaması
  • Filo yönetimi
  • Hasar Analizi ve Yönetimi
  • Asistans hizmetleri koordinasyonu