Özel Hizmetler

Bireysel Sigortalar
+

BS Kurumsal Sigorta olarak bizler, bireysel müşterilerimiz için de onlar adına kişiye özel sigorta çözümleri üretir ve gücümüzün tamamını en verimli sonuca ulaşmak için harcarız.

Müşterilerimizle güçlü bir işbirliği içinde başarılı sonuçlara imza atmamızın yöntemi :

 • Düşük maliyet ve düşük riskle sigorta pazarına direkt giriş sağlamamız,
 • Müşterilerimize benzersiz bir hizmet sağlamamız,
 • Sektörü çok iyi tanımamız ve sigorta şirketleri ile sürdürdüğümüz iyi ilişkiler sayesinde uygun ürünleri oldukça rekabetçi fiyatlarla sağlayabilmemiz,
 • Çok geniş bir ürün çeşitliliğine sahip olmamız.
 • <>

Mesleki Mali Mesuliyet
+

Günden güne davalara konu olan tazminat rakamlarının yükselmesiyle,şahıslar ve şirketler verdikleri profosyonel hizmetlerin getirdikleri sorumluluklar karşısında maddi ve manevi olarak facia denebilecek kadar yüksek yükümlüklerle karşı karşıya kalabiliyorlar.

BS Kurumsal Sigorta Mesleki Mali Mesuliyet sigortaları konusunda sektörde tanınan bir firma konumuna gelmiştir.Müşterilerimize verdikleri profosyonel hizmetlerin sorumluluğunu güvence altına alacak farklı sektörlere yönelik Mesleki Mali Mesuliyet sigortası ürünleri hazırlamaktayız.

Aşağıda Mesleki Mali Mesuliyet Sigortası konusunda hizmet verdiğimiz sektörler yeralmaktadır;

 • Mimarlar
 • Müfettişler
 • Dizayn & Yapı İşleri
 • Mühendisler
 • Avukatlar
 • Muhasebeciler
 • Mali Müşavirler
 • IT sektörü danışmanları
 • Gayrımenkul İşletmecileri

Yangın ve Kaza Branşı
+

BS Kurumsal Sigorta Yangın ve Kaza sigortalarındaki global hizmetini,yüksek bir disiplinle birçok sektör ve endüstriye yönelik olarak sunmaktadır.

En temel yangın teminatından, çok geniş kapsamlı paket poliçelere kadar kömür madeninden , baskı merkezlerine,en son türbin teknolojilerinden büyük hidroelektrik güç istasyonlarına kadar çeşitli riskler üzerinde hizmet sağlamaktayız

Kaza sigortaları departmanımız ise mesleki mali mesuliyet sigortaları ve yönetici ve idareciler için sorumluluk sigortasına kadar geniş bir yelpazede hizmet verebilmektedir.

Müşterilerimiz ister deprem ,ürün mali mesuliyet, terör, kompleks inşaat sigortası olsun, ister basit bir yangın sigortası olsun her koşulda onlar için sigorta piyasasındaki mükemmel ilişkilerimizi kullanarak en doğru çözümü bulmaktayız.

 • Holdingler
 • Metal Sektörü
 • Madencilik Sektörüi
 • Petrokimya Sanayi
 • Limanlar
 • Enerji sektörü
 • Ağaç ve kağıt sektörü
 • Telekominikasyon
 • Otomotiv
yer almaktadır

Risk Yönetimi
+

Stratejik planlar,kurumsal hedefler, yıllık bütçeler ve günlük operasyonlar belli derecelerde belirsizlik ve risk içerir. Bir organizasyonun başarısı tüm bu riskleri tanıyıp yönetebilmesinden geçer.

BS Kurmsal Sigorta Risk Yönetimi ,organizasyonlara yüzyüze kalabilecekleri riskleri tanımlama,anlama ve yönetmeleri konusunda yardımcı olur. Efektif bir risk yönetimi stratejisi ile pratikte karşılaşabileekleri problemler karşısında çözümler üretir.

Kaza sigortaları departmanımız ise mesleki mali mesuliyet sigortaları ve yönetici ve idareciler için sorumluluk sigortasına kadar geniş bir yelpazede hizmet verebilmektedir.

Servisimiz tüm müşterilerimize yöneliktir. Ayrım yapılmaksızın sigorta programları ister proje bazında, ister tam entegre bir risk transfer programı dahilinde olsun, aynı hizmeti sağlarız